Υποβολή δικαιολογητικών πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών τρίμηνης διάρκειας (προσλήψεις της 15-10-2020)

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ που προσλήφθηκαν την Πέμπτη 15-10-2020 στη ΔΔΕ Αργολίδας να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα, για την πρόσληψή τους, δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό συνημμένο αρχείο και να συμπληρώσουν τα σχετικά έντυπα (υποδείγματα περιέχονται στο επισυναπτόμενο συμπιεσμένο αρχείο).

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν (σκαναριστούν) σε  ένα ενιαίο αρχείο pdf  και να αποσταλούν  με ευθύνη των ίδιων των εκπαιδευτικών (τόσο όσον αφορά την ορθή αποστολή όσο και την επιβεβαίωση παραλαβής από τη Διεύθυνση), στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia@dide.arg.sch.gr , έως την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας στα σχολεία.

Την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας, οι εκπαιδευτικοί θα προσκομίσουν απλά φωτοαντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών και θα υπογράψουν την πράξη ανάληψης, η οποία θα αποσταλεί από τους Διευθυντές των Σχολείων στη Διεύθυνση.

Επισημαίνουμε ότι οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας τοποθέτησης τους σε Σχολική Μονάδα, σύμφωνα με απόφαση του Διευθυντή Β/Θμιας Εκπ/σης Αργολίδας. Οι τοποθετήσεις σε σχολικές μονάδες θα έχουν ολοκληρωθεί εως την Τρίτη 20-10-2020

Θα ακολουθήσει επόμενη ανακοίνωση, για κενά και δηλώσεις προτίμησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν συνεχώς την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης για νεώτερες ανακοινώσεις.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο