Λειτουργικά κενά και δήλωση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών τρίμηνης διάρκειας (προσλήψεις της 15-10-2020)

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί τρίμηνης διάρκειας που προσελήφθησαν την 15-10-2020, καλούνται να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά Σχολικών Μονάδων της ΔΔΕ Αργολίδας, εως και σήμερα, Παρασκεύη 16-10-2020 και ώρα 14:00.

Η δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικα και υπογεγραμμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide.arg.sch.gr

Τα λειτουργικά κενά ανά ειδικότητα, αναγράφονται στη συνημμένη δήλωση τοποθέτησης.


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν συνεχώς την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης για νεώτερες ανακοινώσεις.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο