Δρ. Βασίλειος Πολύδωρος

Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας

Ο Δρ. Βασίλης  Πολύδωρος είναι εκπαιδευτικός της   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σπούδασε στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών, πτυχίο  το  1982, υπότροφος του ΙΚΥ και  Διδακτορικό το 1986. Αργότερα στο ΕΑΠ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Πόλεων και Κτιρίων (2008) και στο Δημοτικό Ωδείο Αχαρνών Δίπλωμα  Βυζαντινής Μουσικής (2011).

Δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης από το 1982, με διδακτικές εμπειρίες στη Τριτοβάθμια (Γ.Π.Α., ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου ) και Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση  (ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΤΕΕ, ΕΠΑΛ, ΙΙΕΚ, ΔΙΕΚ, ΚΕΚ) , ενώ έχει επίσης εργασθεί στον Δήμο Αθηναίων Δ/νση Κηποτεχνίας και  την Νομαρχία Αττικής ως Τομεάρχης Δακοκτονίας .

Έχει διατελέσει στέλεχος της Δημόσιας Εκπαίδευσης από το 1993 έχοντας υπηρετήσει για περίπου μια 25ετία σε πολλές θέσεις Διοικητικής και Παιδαγωγικής ευθύνης Υπ/ντης και Δ/ντης Σχολικής Μονάδας, Δ/ντής ΙΕΚ, Προϊστάμενος  Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Ερευνών Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Σχολικός Σύμβουλος, Υπ/ντής και Αναπληρωτής Δ/ντής ΠΕΚ, Προϊστάμενος Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Καθοδήγησης ΠΔΕ Αττικής κ.α.   Παράλληλα συμμετείχε  στα υπηρεσιακά συμβούλια (ΠΥΣΔΕ 3 χρόνια, ΑΠΥΣΔΕ 4 χρόνια).

Έχει μεγάλη εμπειρία από τη συμμετοχή σε διάφορες Επιτροπές Εκτέλεσης Έργου, Ομάδες Εργασίας, Προγράμματα (ως Επιστημονικός υπεύθυνος, Συντονιστής, Σχεδιαστής ή μέλος), τη συμμετοχή  σε Σεμινάρια , Συμπόσια και Ημερίδες ως επιμορφούμενος ή ως επιμορφωτής ή ως μέλος των οργανωτικών ή επιστημονικών τους επιτροπών επιμορφωτικών δραστηριοτήτων.

Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων, εκπαιδευτής εκπαιδευτών και διαθέτει πιστοποίηση καθοδηγητικής επάρκειας. Έχει άριστη γνώση των ΤΠΕ με εμπειρία στη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (Πλατφόρμες google classroom, webex ,Microsoft teams, jitsi- e class και η-Τάξη ) διαθέτει πιστοποιήσεις α, β επιπέδου ΥΠΕΠΘ,  και είναι Πιστοποιημένος Επιμορφωτής μεταπτυχιακού υλικού Ε2 και Επιμορφωτής Β΄ επιπέδου για τα επαγγέλματα γης (επιμορφώνει εκπαιδευτικούς του τομέα του στο Β2 επίπεδο), Επιμορφωτής Επιμορφωτών ΙΔΕΚΕ, ΕΚΕΠΙΣ, ενταγμένος στο μητρώο διδακτικού προσωπικού ΕΚΔΔΑ και Επιμορφωτής εκπαιδευτικών στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Είναι συγγραφέας επιστημονικών εργασιών ,σχολικών  βιβλίων, άρθρων, εισηγητής σε διάφορα συνέδρια και μέλος  των διαφόρων επιστημονικών ενώσεων.

 Σήμερα υπηρετεί ως ΔΔΕ Αργολίδας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο