Ανακοίνωση διορισμού μονίμων εκπ/κων κλάδου ΤΕ16 – Προθεσμίες ορκομωσίας

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπό στοιχεία 106513/Ε1/2-9-2022 Απόφαση της Προϊσταμένης της ΓενικήςΔιεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του

Περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ: Πρόσκληση Μόνιμων Διορισμών ΕΑΕ (ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών)

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 4/τ.ΑΣΕΠ/21-1-2022) δημοσιεύθηκε διόρθωση σφάλματος στην αριθ. πρωτ. 4275/Ε4/13-1-2022 (ΦΕΚ 3/τ.ΑΣΕΠ/19-1-2022 – ΑΔΑ: Ω5ΜΠ46ΜΤΛΗ-ΥΚΧ) πρόσκληση, η

Περισσότερα

Πρόσκληση Μόνιμων Διορισμών ΕΑΕ

Κατόπιν της δημοσίευσης της αριθμ. πρωτ. 2289/Ε1/11-1-2022 (ΦΕΚ 1/τ. ΑΣΕΠ/11-1-2022, ΑΔΑ: 65Μ846ΜΤΛΗ-Γ3Γ) υπουργικής απόφασης,καλούνταιοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Ειδικής

Περισσότερα

13-8-2021 : Ανακοίνωση λειτουργικών κενών για τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών – Υποβολή δηλώσεων προτιμησης – Προθεσμία έως ΠΕΜΠΤΗ 19-08-2021 και ώρα 14.00

Παρακαλούνται οι νεοδιόριστοι/στες εκπαιδευτικοί της ΔΔΕ Αργολίδας παρότι οι προθεσμίες για την ορκωμοσία τους είναι έως 23-08-2021 (για τους πυρόπληκτους/ες έως 31-08-2021),για

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υ.ΠΑΙ.Θ.: 11-08-21 Παράταση προθεσμίας ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας των νεοδιορισμένων εκπαιδευτικών

Για την διευκόλυνση όλων των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και των μετακινήσεών τους, θα προβλεφθεί παράταση της προθεσμίας ορκωμοσίας και ανάληψης

Περισσότερα

11-8-2019: Ενημέρωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών των προκηρύξεων 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ: 1817/Γ/10-8-2019, 1818/Γ/10-8-2019, 1819/Γ/10-8-2019) και διευκρινιστικές οδηγίες

Για ενημέρωση και διευκόλυνση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών , αναρτώνται οδηγίες και έντυπα σχετικά με τον διορισμό τους. Οι νεοδιοριζόμενοι ορκίζονται

Περισσότερα

ΦΕΚ διορισμού εκπαιδευτικών 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019

Οι νεοδιοριζόμενοι αναλαμβάνουν υπηρεσία στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος ΦΕΚ και τίθενται στη

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο