Ανακοίνωση μορίων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες μορίων μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών αρμοδιότητας ΔΔΕ Αργολίδας, ως

Περισσότερα

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022.

Δειτε την εγκυκλιο Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2021-2022,

Περισσότερα

Ενημέρωση για μετατεθέντες εκπαιδευτικούς στη ΔΔΕ Αργολίδας

Κατόπιν της με αρ. πρωτ. 34132/Ε2/24-3-2021 Υπουργικής Απόφασης μετάθεσης Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2021, παρακαλούνται οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί στην περιοχή

Περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ : Υποβολή αιτήσεων για αμοιβαίες μεταθέσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ : Οι αιτήσεις αμοιβαίων μεταθέσεων, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, εως 9/4/2021 και ΔΕ στέλνονται απ’ ευθείας από τους

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Σας ανακοινώνουμε τους τελικούς πίνακες μορίων μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, των αιτουμένων βελτίωσης θέσης ή οριστικής τοποθέτησης

Περισσότερα

Ανακοίνωση μορίων μετάθεσης των αιτουμένων βελτίωσης θέσης ή οριστικής τοποθέτησης

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες μορίων μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, των αιτουμένων βελτίωσης θέσης ή οριστικής τοποθέτησης εντός

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο