Ανακοίνωση οριστικών πινάκων βελτίωσης-οριστικης τοποθέτησης Εκπ/κων Γενικής εκπ/σης- ΕΑΕ

Σας ανακοινώνουμε τους ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ πίνακες μορίων βελτίωσης-οριστικης τοποθέτησης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους των αιτούμενων εκπαιδευτικών αρμοδιότητας ΔΔΕ Αργολίδας,

Περισσότερα

Ανακοίνωση πινάκων μετάθεσης Εκπ/κων Γενικής εκπ/σης- ΕΑΕ για βελτίωση-οριστική τοποθέτηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17-01-2024 Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες μορίων μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, των αιτουμένων βελτίωση θέσης ή οριστικής

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2023

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες μορίων μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών αρμοδιότητας ΔΔΕ Αργολίδας, ως

Περισσότερα

Υποβολή΄ αιτήσεων-δικαιολογητικων για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών (προκ. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023) – Επικαιροποίηση Προσωπικού Φακέλου στο ΟΠΣΥΔ

Στο πλαίσιο των αριθμ.1ΓΕ/2023  και 2ΓΕ/2023 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού», από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο