Υποβολή΄ αιτήσεων-δικαιολογητικων για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών (προκ. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023) – Επικαιροποίηση Προσωπικού Φακέλου στο ΟΠΣΥΔ

Στο πλαίσιο των αριθμ.1ΓΕ/2023  και 2ΓΕ/2023 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού», από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η

Περισσότερα

Ανακοίνωση πινάκων μορίων μετάθεσης μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ αρμοδιότητας ΔΔΕ Αργολίδας

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες μορίων μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, των αιτουμένων μετάθεση μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ αρμοδιότητας

Περισσότερα

Ανακοίνωση πινάκων μορίων μετάθεσης εκπ/κων Ν. Αργολίδας

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες μορίων μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών αρμοδιότητας ΔΔΕ Αργολίδας, ως

Περισσότερα

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2022-2023.

Το Υπουργείo Παιδείας και ΘρησκευμάτωνκαλείΤα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και τα μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που επιθυμούν να

Περισσότερα

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 16-10-2022 έως 31-10-2022 και ώρα 15:00, σύμφωνα με το άρθρο 168 του ν. 4823/2021 (136Α΄), μέσω

Περισσότερα

3η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ανακοίνωση οργανικών κενών – Υπεραριθμιών και έντυπο δήλωσης τοποθέτησης

Η ανακοινοποίηση αφορά: 1.Απαλειφή του κενού ΠΕ03 στο ΕΕΕΕΚ Αργολίδας το οποίο δεν υφίσταται. 2. Απαλειφή του κενού (Τεχνολογία)στο 1ο

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο