3η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ανακοίνωση οργανικών κενών – Υπεραριθμιών και έντυπο δήλωσης τοποθέτησης

Η ανακοινοποίηση αφορά: 1.Απαλειφή του κενού ΠΕ03 στο ΕΕΕΕΚ Αργολίδας το οποίο δεν υφίσταται. 2. Απαλειφή του κενού (Τεχνολογία)στο 1ο

Περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2022- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 4/4/2022. Οι

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες μορίων μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, των αιτουμένων βελτίωσης θέσης ή οριστικής τοποθέτησης εντός

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες μορίων μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, των αιτουμένων βελτίωσης θέσης ή οριστικής τοποθέτησης εντός

Περισσότερα

Ανακοίνωση μορίων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες μορίων μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών αρμοδιότητας ΔΔΕ Αργολίδας, ως

Περισσότερα

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022.

Δειτε την εγκυκλιο Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2021-2022,

Περισσότερα

Ενημέρωση για μετατεθέντες εκπαιδευτικούς στη ΔΔΕ Αργολίδας

Κατόπιν της με αρ. πρωτ. 34132/Ε2/24-3-2021 Υπουργικής Απόφασης μετάθεσης Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2021, παρακαλούνται οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί στην περιοχή

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο