ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΑ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΚΑΙ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας καιΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου μέσω των αντίστοιχων οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ήΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου,

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΣΤΑ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΚΑΙ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΠελοποννήσου μέσω των αντίστοιχων οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΠελοποννήσου,

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο