ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Σας κοινοποιούμε: α) πίνακες με τα εναπομείναντα οργανικά κενά όπως διαμορφώθηκαν με την αρ. 10/14-05-2024 πράξη του ΠΥΣΔΕ Αργολίδαςβ) πίνακες

Περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ(3-8-2023)

Οι τοποθετούμενοι-μετακινούμενοι/ες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρουσιαστούν στις μονάδες τοποθέτησης, απόσπασης , διάθεσης με την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Υποβολή Δήλωσης προτίμησης σχολείων για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ ή για βελτίωση θέσης, σε συγκεκριμένα οργανικά κενά που έχουν ανακοινωθεί-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ έως 19-4-2023 10:00

Η ανακοινοποίηση αφορά σε επιμερισμό ανά ειδικότητα στον ΚΛ ΠΕ04 . Προθεσμία υποβολής Δήλωσης προτίμησης : Έως Τετάρτη 19-04-2023 και

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.4 και παρ. 6 εδάφια β,γ του ΠΔ50/96 καλούνται οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν

Περισσότερα

Τοποθετήσεις, αποσπάσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών, τροποποιήσεις ανακλήσεις (22-2-2023) – Ανάθεση καθηκόντων προσωρινής αναπληρώτριας Διευθύντριας σε υποδιευθύντρια σχολικής μονάδας

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο