Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Ελληνικής Γλώσσας της Ιστορίας των Λατινικών και της Φιλοσοφίας Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020_2021

Περισσότερα

Ενδεικτική διδακτική πρόταση για το μάθημα των Λατινικών της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020_2021

Περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών Φυσικής Χημείας Βιολογίας Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020_2021

Περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Ξένων Γλωσσών Αγγλικών Γαλλικών Γερμανικών Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020_2021

Περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Θρησκευτικών της Φυσικής Αγωγής της Πολιτικής Παιδείας της Οικονομίας και της Κοινωνιολογίας του Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020_2021

Περισσότερα

Ενδοσχολικές εξετάσεις ΓΕΛ – Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικών Αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σας γνωστοποιούμε ότι: στο ΦΕΚ Β΄ 4177/28-09-2020 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 125708/Δ2/21-09-2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ομάδες και κλάδοι

Περισσότερα

Οδηγίες για τη σειρά διδασκαλίας των ενοτήτων του μαθήματος της Φυσικής της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας της Γ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2020_2021

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο