Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικών Αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης που αφορούν στα Προγράμματα Σπουδών μαθημάτων του Γενικού Λυκείου

Βαθμός Ασφαλείας

Στο ΦΕΚ Β ́ 3970/17-09-2020 δημοσιεύτηκαν:

η με αρ. πρωτ. 119530/Δ2/11-09-2020 Υ.Α. με θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της

Βιολογίας Γενικής Παιδείας της Β ́ τάξης του Γενικού Λυκείου και

η με αρ. πρωτ. 119557/Δ2/11-09-2020 Υ.Α. με θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της

Βιολογίας της Γ ́ τάξης του Γενικού Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και

Σπουδών Υγείας.

Στο ΦΕΚ Β ́ 3971/17-09-2020 δημοσιεύτηκαν:

η με αρ. πρωτ. 119578/Δ2/11-09-2020 Υ.Α. με θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των

Λατινικών της Β ́ τάξης του Γενικού Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

και

η με αρ. πρωτ. 119511/Δ2/11-09-2020 Υ.Α. με θέμα: Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος της

Ιστορίας στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο