Παράταση προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας αναπληρωτών

Από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ανακοινώνεται ότι η προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας των προσλαμβανομένων αναπληρωτών με τις αποφάσεις 96604/Ε1/4.9.2023 (ΑΔΑ: Ψ6Ρ746ΝΚΠΔ-Υ5Ρ), 96605/Ε1/4.9.2023 (ΑΔΑ:

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο