2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (22-3-2023) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

Αφαιρέθηκε η υπεραριθμία κλΠΕ04 στο 2ο ΓΕΛ Άργους. Στο κενό ΠΕ02 του 1ου ΓΕΛ Άργους οι ώρες είναι 29 αντί

Περισσότερα

Aναμορφωμένος Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) –Πρόγραμμα συνεντεύξεων

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 117 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 τ. Α’), ο αναπροσαρμοσμένος πίνακας επιλογής με

Περισσότερα

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας Δ/ντων Εκκλησιαστικών Σχολείων

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης

Περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Αναρτάται τροποποιημένος  πίνακας ορισμού συνεντεύξεων,ως προς ημερομηνία και ώρα κάποιων υποψηφίων, λόγω κωλυμάτων που ανέκυψαν

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ/ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΔΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΤΩΝ

Περισσότερα

Υποβολή΄ αιτήσεων-δικαιολογητικων για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών (προκ. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023) – Επικαιροποίηση Προσωπικού Φακέλου στο ΟΠΣΥΔ

Στο πλαίσιο των αριθμ.1ΓΕ/2023  και 2ΓΕ/2023 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού», από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο