ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 2024 – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

Δίδεται προθεσμία από 19-04-2024 μέχρι και 30-04-2024 και ώρα 15:00 προκειμένου οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι να καταθέσουν αίτηση τοποθέτησης στα σχολεία της ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων, σύμφωνα με τα οργανικά κενά που έχουν διαπιστωθεί με την αρ. 07/2024 Πράξη του Συμβουλίου και επισυνάπτονται προς διευκόλυνση των εκπαιδευτικών..


Η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά στο email: mail@dide.arg.sch.gr


Στην περίπτωση που δεν υπάρχει οργανικό κενό στον κλάδο του εκπαιδευτικού στην ίδια ή όμορη ομάδα σχολείων, δεν κατατίθεται αίτηση για τοποθέτηση.


Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Πράξη 33/19-11-13 του ΠΥΣΔΕ Αργολίδας όμορες ομάδες σχολείων έχουν χαρακτηριστεί οι εξής:
α) η 1η ομάδα σχολείων είναι όμορη μόνο με την 2η ομάδα σχολείων
β) η 2η ομάδα σχολείων είναι όμορη με την 1η και 3η ομάδα σχολείων
γ) η 3η ομάδα σχολείων είναι όμορη μόνο με την 2η ομάδα σχολείων
δ) η 4η ομάδα σχολείων δεν είναι όμορη με καμία ομάδα σχολείων.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο