Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασηςεκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΔΕ Αργολίδας

Καλούνται μόνο oι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα της Δ.Δ.Ε. Αργολίδας και που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Υποβολή Δήλωσης προτίμησης σχολείων για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ ή για βελτίωση θέσης, σε συγκεκριμένα οργανικά κενά που έχουν ανακοινωθεί-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ έως 19-4-2023 10:00

Η ανακοινοποίηση αφορά σε επιμερισμό ανά ειδικότητα στον ΚΛ ΠΕ04 . Προθεσμία υποβολής Δήλωσης προτίμησης : Έως Τετάρτη 19-04-2023 και

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.4 και παρ. 6 εδάφια β,γ του ΠΔ50/96 καλούνται οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν

Περισσότερα

2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (22-3-2023) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

Αφαιρέθηκε η υπεραριθμία κλΠΕ04 στο 2ο ΓΕΛ Άργους. Στο κενό ΠΕ02 του 1ου ΓΕΛ Άργους οι ώρες είναι 29 αντί

Περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Αναρτάται τροποποιημένος  πίνακας ορισμού συνεντεύξεων,ως προς ημερομηνία και ώρα κάποιων υποψηφίων, λόγω κωλυμάτων που ανέκυψαν

Περισσότερα

Τοποθετήσεις, αποσπάσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών, τροποποιήσεις ανακλήσεις (22-2-2023) – Ανάθεση καθηκόντων προσωρινής αναπληρώτριας Διευθύντριας σε υποδιευθύντρια σχολικής μονάδας

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο