ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών που παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και διάθεση λειτουργικά υπεράριθμων – Ανακοίνωση λειτουργικών κενών

Η ανακοινοποίηση αφορά σε ένα κενό ΠΕ04.01 στο Γυμνάσιο Ερμιόνης A. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του συμβουλίου και

Περισσότερα

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΔΕ Αργολίδας

Καλούνται μόνο oι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα της Δ.Δ.Ε. Αργολίδας και που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αργολίδας, να

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Υποβολή συμπληρωματικής Δήλωσης προτίμησης για εναπομείναντα οργανικά κενά συγκεκριμένων κλάδων και ειδικοτήτων.

Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Τρίτη 31-05-22 και ώρα 10.00. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: pysde@dide.arg.sch.gr.

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο