ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Σας κοινοποιούμε: α) πίνακες με τα εναπομείναντα οργανικά κενά όπως διαμορφώθηκαν με την αρ. 10/14-05-2024 πράξη του ΠΥΣΔΕ Αργολίδαςβ) πίνακες

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΥΣΔΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ-ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 02-05-2024 Το ΠΥΣΔΕ Αργολίδας με την αρ. 9/01-05-2024 Πράξη του Α) πρότεινε την τοποθέτηση για άρση υπεραριθμίας των υπεράριθμων

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 2024 – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

Δίδεται προθεσμία από 19-04-2024 μέχρι και 30-04-2024 και ώρα 15:00 προκειμένου οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι να καταθέσουν αίτηση τοποθέτησης

Περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ 15/04/2024 – Ανακοίνωση κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών και υπεραριθμιών εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες Δ.Δ.Ε. Αργολίδας – Ενημέρωση για τη διαδικασία άρσης υπεραριθμιών – Έντυπο αίτησης για κρίση υπεράριθμου εκπαιδευτικού

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση στα σχολεία και ανήκουν σε κλάδους και ειδικότητες στις οποίες έχουν προσδιοριστεί οργανικές

Περισσότερα

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων βελτίωσης-οριστικης τοποθέτησης Εκπ/κων Γενικής εκπ/σης- ΕΑΕ

Σας ανακοινώνουμε τους ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ πίνακες μορίων βελτίωσης-οριστικης τοποθέτησης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους των αιτούμενων εκπαιδευτικών αρμοδιότητας ΔΔΕ Αργολίδας,

Περισσότερα

Ανακοίνωση πινάκων μετάθεσης Εκπ/κων Γενικής εκπ/σης- ΕΑΕ για βελτίωση-οριστική τοποθέτηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17-01-2024 Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες μορίων μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, των αιτουμένων βελτίωση θέσης ή οριστικής

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΕΠ_ΕΒΠ ΔΔΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

05-12-2023 Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες μορίων μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, των αιτουμένων μετάθεση μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο