Συμπληρωματική της αριθμ. 29858/Η2/22-3-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Συμπληρωματικά στην αριθμ. 29858/Η2/22-3-2024 (ΑΔΑ:6ΨΗ046ΝΚΠΔ-638) ΠρόσκλησηΕκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης Χημικού στο Ε.Σ. Φρανκφούρτης, τοΥπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο