Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικων

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι, είτε μετατέθηκαν κατά το τρέχον σχολικό

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο