Ανακοινοποίηση του πίνακα στο Παράρτημα Ι της ειδικής πρόσκλησης για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020)

Ανακοινοποιείται στο ορθό η αριθ. 10934/E4/29-1-2021 (ΑΔΑ: ΡΧΝΛ46ΜΤΛΗ-Μ77) ειδική πρόσκληση μόνο ως προς τον πίνακα που αποτελεί το Παράρτημα Ι: Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα:

  • στη σειρά με α/α 189 διόρθωση της σχολικής μονάδας από 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ στο ορθό 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ και
  • προσθήκη της σειράς με α/α 661

όπως αποτυπώνονται ακολούθως:

Α/ΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗΠΕΡΙΟΧΗΤΥΠΟΣ ΚΕΝΟΥΩΡΕΣΚΛΑΔΟΣΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
189ΑΤΤΙΚΗΣΠ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.)ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ25ΠΕ259ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – 25 ώρες
661ΑΤΤΙΚΗΣΠ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ25ΠΕ258ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – 25 ώρες

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο