Ανακοίνωση πινάκων μορίων μετάθεσης μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ αρμοδιότητας ΔΔΕ Αργολίδας

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες μορίων μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, των αιτουμένων μετάθεση μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ αρμοδιότητας ΔΔΕ Αργολίδας, ως  εξής:

Δίδεται προθεσμία από 05-12-2022 έως και 09-12-2022 για υποβολή τυχόν ενστάσεων κατά της ανωτέρω μοριοδότησης.

Οι ενστάσεις κατατίθενται στη Διεύθυνση Δ.Ε. Αργολίδας (Αμυμώνης 7 Τ.Κ. 21100 Ναύπλιο) ηλεκτρονικά μέσω του e-mail: mastrantoe@sch.gr

Για κάθε διευκρίνιση πληροφορίες Μαστραντώνη Ειρήνη τηλ. 2752097727.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο