2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (22-3-2023) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

Αφαιρέθηκε η υπεραριθμία κλΠΕ04 στο 2ο ΓΕΛ Άργους.

Στο κενό ΠΕ02 του 1ου ΓΕΛ Άργους οι ώρες είναι 29 αντί 12

Ανακοινώνεται ότι το ΠΥΣΔΕ Αργολίδας με την αριθμ.04/10-03-2023 πράξη του, προσδιόρισε τις παρακάτω κενές οργανικές θέσεις και τις υπεραριθμίες εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του, για τις μεταθέσεις (βελτίωση θέσης) και τις οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στη ΔΔΕ Αργολίδας ή μετατέθηκαν από άλλη περιοχή, στην περιοχή αρμοδιότητάς του, το τρέχον σχολικό έτος.

Καλούνται με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων, όλοι οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση στα σχολεία και ανήκουν σε κλάδους ή ειδικότητες στις οποίες έχουν προσδιοριστεί θέσεις υπεράριθμων σε αντιστοίχιση με τα οργανικά κενά της παρούσας, να υποβάλλουν δήλωση από 21-03-2023 έως και τη Δευτέρα 27-03-2023 ώρα 12.00 για να δηλώσουν αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.

Δήλωση, έστω και αρνητική υποχρεούνται να υποβάλουν όλοι οι ανωτέρω, ανεξάρτητα από το αν επιθυμούν ή όχι να χαρακτηρισθούν ως υπεράριθμοι/ες.

Συμπληρωματικά, με τη δήλωσή τους, πρέπει να υποβάλλουν και συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο υπολογισμού των μονάδων μετάθεσης όσοι από τους παραπάνω εκπαιδευτικούς :
I. Δηλώσουν ότι επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι και δεν έχουν υποβάλλει το 2022 αίτηση μετάθεσης ή βελτίωσης θέσης.

II. Δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι και έχουν τοποθετηθεί τελευταίοι στη σχολική μονάδα της οργανικής τους θέσης εφόσον δεν έχουν υποβάλλει το 2022 αίτηση μετάθεσης ή βελτίωσης θέσης.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά στις Διευθύνσεις:

 mail@dide.arg.sch.gr ή

 Pysde@dide.arg.sch.gr


Με τηλεφωνική επιβεβαίωση της παραλαβής.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο