ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Π.ΕΠΑΛ

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον τελικό αξιολογικό πίνακα για την επιλογή Διευθυντών Π.ΕΠΑ.Λ. και οι οποίοι είναι, επίσης, υποψήφιοι για επιλογή σε άλλη θέση ευθύνης, εάν επιθυμούν τη διαγραφή τους από τον τελικό αξιολογικό πίνακα για την επιλογή Διευθυντών Π.ΕΠΑ.Λ., δύνανται να προβούν στη σχετική δήλωση διαγραφής τους στο ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ., μέχρι τη Μεγάλη Τρίτη 11 Απριλίου 2023 έως τις 6.00 μ.μ., στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας protocol@minedu.gov.gr 

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο