Ανακοίνωση διορισμού μονίμων εκπ/κων κλάδου ΤΕ16 – Προθεσμίες ορκομωσίας

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπό στοιχεία 106513/Ε1/2-9-2022 Απόφαση της Προϊσταμένης της ΓενικήςΔιεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο