Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στα ΕΠΑΛ (προσλήψεις της 30-12-2020)

Αναρτούμε την Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης εκπαιδευτικών/ΕΕΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με Κωδικό ΟΠΣ 5010706, σχολικό έτος 2020-2021, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι αναγραφόμενοι στην ανωτέρω απόφαση εκπαιδευτικοί, οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα κύριας τοποθέτησης έως και Δευτέρα 11-1-2021.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο