Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (προσλήψεις της 30-12-2020)

Αναρτούμε την Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης εκπαιδευτικών/ΕΕΠ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας.

Οι αναγραφόμενοι στην ανωτέρω απόφαση εκπαιδευτικοί, οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα κύριας τοποθέτησης έως και Δευτέρα 11-1-2021.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο