Υποβολή δηλώσεων προτίμησης για τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών στη Β/Θμια Εκπ/ση (προσλήψεις της 5-3-2021).

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσελήφθησαν στη Β/μια Εκπ/ση Ν. Αργολίδας, σύμφωνα με τις αποφάσεις ΥΠΑΙΘ της 5-3-2021, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση προτίμησης για τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά της ΔΔΕ Αργολίδας, έως και την ΔΕΥΤΕΡΑ 8-3-2021 και ώρα 12:00 πμ., σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση mail@dide.arg.sch.gr , με επισύναψη ηλεκτρονικά υπογεγραμμένης αίτησης ή με ψηφιοποιημένο αντίγραφο της χειρόγραφα υπογεγραμμένης αίτησης.

Παρακαλούμε για έγκαιρη υποβολή των δηλώσεων προτίμησης!


Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο