Υποβολή δηλώσεων για οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής ΔΔΕ Αργολίδας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής που διορίστηκαν στην περιοχή ευθύνης μας με το ΦΕΚ αρ.1289/Γ ́/17-8-2020 και βρίσκονται στη διάθεση του υπηρεσιακού συμβουλίου ΠΥΣΔΕ Αργολίδας, αφού λάβουν υπόψη τους την αριθμ.Φ10.1/1501/28-05-2021 ανακοίνωση οργανικών κενών Ειδικής Αγωγής, να υποβάλλουν στην υπηρεσία μας μέχρι την Πέμπτη 03 Ιουνίου 2021 και ώρα 12.00, υποχρεωτικά δήλωση στην οποία να αναγράφουν τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, όπου επιθυμούν να τοποθετηθούν οριστικά.

Οι εκπαιδευτικοί, αφού συμβουλευτούν τους πίνακες κατάταξης μορίων και τους αναρτηθέντες πίνακες κενών οργανικών θέσεων Ειδικής Αγωγής (στους οποίους αναγράφεται και ο ακριβής αριθμός ωρών των οργανικών κενών) και οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δνσης μας, στις 28-05-2021, καλούνται να επιλέξουν μέχρι 20 σχολεία (εφόσον υπάρχουν) κατά απόλυτη σειρά προτίμησης.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο