ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Σας κοινοποιούμε:
α) πίνακες με τα εναπομείναντα οργανικά κενά όπως διαμορφώθηκαν με την αρ. 10/14-05-2024 πράξη του ΠΥΣΔΕ Αργολίδας
β) πίνακες μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών γενικής αγωγής ανά κλάδο και ειδικότητα
γ) πίνακα μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής
δ) έντυπο αίτησης για δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων των εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης που υπέβαλλαν αίτηση για βελτίωση θέσης ή δήλωση για οριστική τοποθέτηση, καθώς και εκείνων που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές μετάθεσης
ε) έντυπο αίτησης για δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που υπέβαλλαν αίτηση για βελτίωση θέσης ή δήλωση για οριστική τοποθέτηση, καθώς και εκείνων που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές μετάθεσης


Δίνεται προθεσμία για υποβολή της αίτησης για δήλωση προτίμησης σχολείων για τοποθέτηση σε οργανική θέση των εκπαιδευτικών που υπέβαλλαν αίτηση για βελτίωση θέσης (εφόσον το επιθυμούν) ή δήλωση για οριστική τοποθέτηση, καθώς και εκείνων που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές μετάθεσης από 15-05-2024 μέχρι και 22-05-2024 και ώρα 15:00.


Η αίτηση – δήλωση υποβάλλεται υπογεγραμμένη αποκλειστικά ηλεκτρονικά από το προσωπικό email κάθε ενδιαφερόμενου στο email: mastrantoe@sch.gr


ΑΠΟ ΔΔΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο