Λειτουργικά κενά και δήλωση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών τρίμηνης διάρκειας (προσλήψεις της 9-2-2021)

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί τρίμηνης διάρκειας που προσελήφθησαν την 9-2-2021, καλούνται να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά Σχολικών Μονάδων της ΔΔΕ Αργολίδας, εως την Πέμπτη 11-2-2021 και ώρα 12:00.

Η δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά και υπογεγραμμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide.arg.sch.gr

Τα λειτουργικά κενά ανά ειδικότητα, αναγράφονται στη συνημμένη δήλωση τοποθέτησης.


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν συνεχώς την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης για νεώτερες ανακοινώσεις.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο