Συμπληρωματική της αριθμ. 29858/Η2/22-3-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Συμπληρωματικά στην αριθμ. 29858/Η2/22-3-2024 (ΑΔΑ:6ΨΗ046ΝΚΠΔ-638) ΠρόσκλησηΕκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης Χημικού στο Ε.Σ. Φρανκφούρτης, τοΥπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων

Περισσότερα

(ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ,ΚΕΔΑΣΥ,ΣΔΕΥ)

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος αποσπάσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διδ. έτους 2024-25. Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων 22/4-1/5/2024.

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 2024 – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

Δίδεται προθεσμία από 19-04-2024 μέχρι και 30-04-2024 και ώρα 15:00 προκειμένου οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι να καταθέσουν αίτηση τοποθέτησης

Περισσότερα

Πρόσκληση για Δήλωση προτίμησης οριστικής τοποθέτησης μόνιμων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ (νεοδιορισθέντων, από μετάθεση από άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, από μετάταξη ή από βελτίωση θέσης).

Καλούνται τα ως άνω μόνιμα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. να αποστείλουν άμεσα δήλωση προτίμησης σε κενή οργανική θέση ΣΜΕΑΕ της

Περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ 15/04/2024 – Ανακοίνωση κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών και υπεραριθμιών εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες Δ.Δ.Ε. Αργολίδας – Ενημέρωση για τη διαδικασία άρσης υπεραριθμιών – Έντυπο αίτησης για κρίση υπεράριθμου εκπαιδευτικού

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση στα σχολεία και ανήκουν σε κλάδους και ειδικότητες στις οποίες έχουν προσδιοριστεί οργανικές

Περισσότερα

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ 78, ΠΕ 80, ΠΕ 81, ΠΕ 82, ΠΕ 83, ΠΕ 84, ΤΕ 02.02 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού… για το σχολικό έτος 2024-2025

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ 78, ΠΕ 80, ΠΕ 81, ΠΕ 82, ΠΕ 83, ΠΕ 84, ΤΕ 02.02 για

Περισσότερα

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων… του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2024-2025.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο